Algemene Ledenvergadering
Wij nodigen jullie van harte uit om op donderdag 3 november 2022 bij te praten én met elkaar in gesprek te gaan over actuele onderwerpen die er spelen op ons bedrijventerrein. Dit doen we tijdens de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op de nieuwe locatie van Lekkerkerker Group aan de Handelsweg 4 op De Copen.

Uitbreiding De Copen
Al jaren wordt er gesproken over uitbreiding van De Copen aan de westkant. Voor verplaatsing van De Heer land en water uit de buurt van Polsbroek en uitbreidingsmogelijkheden van bedrijven op De Copen als Lekkerkerker Dairy & Food Equipment, JEVA metaalbewerking, GPI tanks & proces equipment, en andere bedrijven die nu met ruimtegebrek kampen en graag in Lopik willen blijven.
Woensdag 18 maart 2021 om 19.30 uur is er een digitale bijeenkomst waarin de stand van zaken rond de plannen uit de doeken wordt gedaan. Kijk hier voor meer informatie en opgeven voor de bijeenkomst: verstoep.nl
Mooie zomer gewenst
Na de afgelopen veelbewogen maanden en met een onzekere toekomst in het verschiet, hopen we dat iedereen ook tijd vindt voor een periode rust. Thuis, op vakantie in eigen land of toch in het buitenland, we wensen iedereen een mooie zomer.
Gerco van Amerongen, Jan Boonacker, Erik Donk, Lorraine Hoogendoorn, Amigo Rozendaal
Uitnodiging bijeenkomst op 3 september 2020, 17:00 uur bij Donk Industries
Hoog tijd om elkaar weer te ontmoeten om te horen hoe het iedereen vergaat. Daarom nodigen we alle ondernemers van De Copen uit voor een bijeenkomst bij Donk Industries. Hopelijk bij mooi weer buiten, anders coronaproof in de hal. Er wordt voor een hapje eten gezorgd.
Energiefonds Utrecht
Bericht van Duurzaam Lopikerwaard. Als je als ondernemer nadenkt over verduurzaming van je bedrijf, kijk dan eens op de site van Energiefonds Utrecht:www.energiefondsutrecht.nl
KVO certificaat verlengd
Het KVO certificaat is verlengd tot december 2022. Dit certificaat kun je gebruiken om korting te bedingen bij je verzekeringsmaatschappij.

Hart onder de riem
Burgemeester en wethouder steken alle ondernemers in de gemeente Lopik een hart onder de riem
hart_onder_de_riem.pdf
Noodmaatregelen Economie / gemeente Lopik
De gemeente Lopik heeft afgelopen week een speciale webpagina ingericht: www.lopik.nl

1. Alle zzp’ers die als gevolg van het coronavirus minder inkomsten hebben kunnen naar de website van WIL. Daar zit ook een link naar een aanvraagformulier: www.wil-lekstroom.nl

Aanvraag indienen en opsturen: De aanvraag en bewijsstukken kunnen worden gemaild naar zzp@wil-lekstroom.nl
WIL neemt de aanvragen in behandeling.

2. Wanneer er sprake is van reguliere aanvragen om kredieten en uitkeringen levensonderhoud dan kan men naar de volgende link pki.utrecht.nl
Genomineerd voor de Gouden Parel
Fred Boere en Arno Rodenburg van GPI zijn genomineerd voor de Gouden Parel door OnderNamen Lopikerwaard. Helaas is de stembus gesloten. Op 10 december a.s. wordt de winnaar in een bijeenkomst bij Kiremko in Montfoort bekend gemaakt.
Veel succes, Arno en Fred!
Nieuw pand VIAVAC
Het nieuwe pand van VIAVAC aan de 1e Industrieweg begint al aardig op te schieten. Met 1000 m2 kantoor en 2500 m2 bedrijfshal krijgt VIAVAC straks echt de ruimte. De planning is om het pand medio 2020 in gebruik te nemen. Succes met de bouw!
Open Dag: in 2021 De Copen 60 jaar
In de evaluatie van de Open Dag van 2017 was besloten om in 2020 weer een Open Dag te houden. Het bestuur stelt nu voor de Open Dag in 2021 te houden, omdat het dan 60 jaar geleden is dat De Copen ontstond. Donk Aluminium was het eerste bedrijf dat zich toen op De Copen vestigde.
We vragen alvast om aan te geven of jouw bedrijf in 2021 mee wil doen aan het 60-jarig bestaan van De Copen.
Een hele mooie zomer gewenst!
De zomer is alweer een eind op weg, de vakanties beginnen nu echt. Het bestuur van bedrijvenvereniging De Copen wenst iedereen een hele mooie zomer.
Gerco van Amerongen
Jan Boonacker
Erik Donk
Lorraine Hoogendoorn
Amigo Roozendaal
Duurzaam Lopikerwaard: collectieve inkoop zonnepanelen MKB in de regio
Na de daken van agrariërs is er nu collectieve inkoop mogelijk van zonnepanelen op de daken van het MKB in de regio Montfoort, Lopik, IJsselstein en Oudewater. De salderingsregeling geldt nog tot 2023 en voor grootverbruikers is er de gunstige SDE regeling.
Voor meer informatie, kijk op: duurzaamlopikerwaard.nl Voor aanmelden: aanmelden.softenergy.nl

Algemene Ledenvergadering 23 mei 2019
Tijdens de rondleiding bij Donk Industries zagen we een bedrijf waar producten vandaan komen waar we allemaal mee te maken hebben. Met plannen voor uitbreiding en vernieuwing. Een bedrijf waar bedrijvenvereniging De Copen trots op is.
Het verslag van de ALV is op 18 juli 2019 via de nieuwsbrief naar alle ondernemers van De Copen gestuurd.
ALV op 23 mei 2019 om 17.00 uur bij Donk Industries
De Algemene Ledenvergadering van De Copen wordt gehouden op donderdag 23 mei a.s. We sturen de agenda in de week van 13 mei.

Donk Industries, 1e Industrieweg 5, Lopik
17.00 uur rondleiding Donk Industries
18.00 uur ALV, aansluitende diner
AED's op De Copen
Inmiddels hebben 11 bedrijven op De Copen aangegeven dat zij een AED hebben:

• Cura
• De Partyshop
• Donk Industries
• Gpi
• Jeva
• Lekkerkerker
• LTI
• RIT
• Roline
• Verweij Logistiek
Informatieplicht voor bedrijven
Duurzaam Lopikerwaard maakt ons attent op de Informatieplicht voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas per jaar verbruiken. Meer informatie vind je op de website van DuurzaamLopikerwaard.nl
Speel mee met Duurzaam Lopikerwaard
Op 13 februari 2019 organiseert Duurzaam Lopikerwaard de We-Energy game, waarin de wenselijkheden, mogelijkheden en moeilijkheden van de overgang naar 100% duurzame energie voor Lopik worden onderzocht en afgewogen.
Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website: duurzaamlopikerwaard.nl/events/energy-game
Meld je AED aan op de lijst van De Copen
Meerdere bedrijven op De Copen hebben een AED. Van een aantal is dat bekend door de inventaris voor de open dag in 2017. Hebben jullie ook een AED? Laat het weten, dan maken we de lijst compleet. Mail aan: info@decopen.nl
Fijne feestdagen
Het bestuur van De Copen wenst iedereen fijne feestdagen en een heel goed 2019. Voorzichtig met vuurwerk!

Jan Boonacker, Gerco van Amerongen, Lorraine Hoogendoorn, Jim Overbeek, Amigo Rozendaal
Uitnodiging afscheid Hans Capel
Gemeentesecretaris Hans Capel neemt op donderdag 10 januari 2019 afscheid van de gemeente Lopik. Na een dienstverband van maar liefst 37 jaar, waarvan de laatste 10 jaar in de functie van gemeentesecretaris, gaat hij dan officieel met pensioen.
Van het glasvezelfront
Recent heeft De Copenvezel een vraagbundel actie gehouden met een speciale aanbieding in de aansluitkosten. Door deze actie komen er in januari weer zeven nieuwe aansluitingen bij. Dat houdt in dat bijna de helft van het industrieterrein inmiddels Glasvezel afneemt van De Copenvezel.
Stel je AED beschikbaar voor de burgerhulpverlening en redt hiermee levens!
Veel bedrijven, instellingen, verenigingen en particulieren zijn in het bezit van een AED. Hangt je AED op een vaste openbare plaats of ben je bereid dit te doen? Registreer dan de AED via www.hartslagnu.nl en draag zo bij aan de gewenste 6-minutenzone!
Fijne vakantie
Het bestuur van De Copen wenst iedereen een mooie zomer en een fijne vakantie.

Jan Boonacker, Gerco van Amerongen, Lorraine Hoogendoorn, Jim Overbeek, Amigo Rozendaal
KVO Update
Op 4 juli was er weer overleg van de werkgroep KVO, waarin De Copen, gemeente, brandweer en politie overleggen. Tijdens de dagschouw bleken bij diverse bedrijven spullen tegen panden te staan. De brandweer attendeert ondernemers op het risico van brandgevaar.

Tijdens de ALV werd gevraagd waarom de begroeiing bij Ronsha zo hoog is, waardoor je het verkeer van rechts niet ziet. De gemeente merkt op dat men hierdoor ook beter oplet en het dus snelheidsremmend werkt.

De gemeente heeft naar aanleiding van vragen gemeld, dat het parkeerverbod voor vrachtwagens bij het informatiebord voorlopig niet gehandhaafd zal worden, omdat de Buitengewoon Opsporings Ambtenaar van Lopik uit de running is. Bovendien zal er eerst een plek aangewezen moeten worden waar vrachtwagens dan wel terecht kunnen.
Kentekenherkenning bij de slagboom
Op de ALV werd gevraagd of de camera bij de slagboom kentekens herkent als auto's in file vlak achter elkaar aan rijden. De camera's staan zo hoog opgesteld, dat ze alle kentekens zien als er maar 1 meter tussen de voertuigen zit.
Ook bord bij fietsingang De Copen
Op de ALV werd opgemerkt dat het preventief zou werken als er bij de 'oude' of fietsingang bij Donk Industries ook een bord komt met aankondiging van camerabewaking. Een goed idee, dat het bestuur inmiddels in gang heeft gezet.
Duurzaamheid op De Copen
Dick Nederend presenteerde op de ALV Duurzaam Lopikerwaard: DuurzaamLopikerwaarddeCopen31mei2018.pdf . Mocht je overwegen om zonnepanelen aan te schaffen, dan adviseert Stichting Duurzaam Lopikerwaard om deze herfst mee te doen. Zie ook dit artikel. Samen met de NMU helpen zij je daarbij. De kosten hiervoor zijn € 150 - € 350. Na de beschikking op de subsidie heb je nog 1,5 jaar voor de uitvoering. Kijk voor meer informatie op de website: duurzaamlopikerwaard.nl
Mailing Signet namens De Copenvezel
Signet heeft onlangs een mailing verstuurd om ondernemers op De Copen te attenderen op de mogelijkheden van De Copenvezel. Vóór 1 augustus kun je gebruik maken van een speciale aanbieding: MailingSignet.pdf
ISDN stopt per 1 september 2019
De dienstverlening van het ISDN netwerk stopt met ingang van 1 september 2019. Dit geldt voor alle ISDN 1/2 aansluitingen en PSTN meervoudig. Het netwerk stopt bij KPN en andere aanbieders. Je kunt overstappen op de Copenvezel, neem daarvoor contact op met Signet: signet.nl
Verslag ALV De Copen op 31 mei 2018
Op 31 mei was in het bedrijfsverzamelgebouw op de 2e Industrieweg de Algemene Ledenvergadering van De Copen. We werden ontvangen door Van den Berg Hardhout en Kokkie en Wokkie zorgde weer voor lekker eten. Lees hier het verslag:VerslagAlgemeneLedenvergaderingDeCopen31mei2018.pdf
ALV op 31 mei 2018, 17.00 uur, 2e Industrieweg 16/17
Op 31 mei a.s. is er in het bedrijfsverzamelgebouw op de 2e Industrieweg weer een ALV. Deze keer komen onder andere aan de orde: Beveiliging, KVO, free riders en duurzaamheid.
Uitnodiging voor nieuwe bestuursleden
Als bedrijvenvereniging De Copen houden we samen het bedrijventerrein leefbaar, veilig en prettig voor ondernemers. We vormen ook samen het bestuur. Als alle ondernemers korte tijd meedraaien, kost het iedereen minder tijd. Wie draagt de komende jaren zijn of haar steentje bij door in het bestuur zitting te nemen? Wordt jij de nieuwe voorzitter? Meld je aan bij Jim Overbeek of een van de andere bestuursleden.
Foute Cross van 17 t/m 21 mei 2018
Ook deze pinksteren is er weer de Fout Cross op de weilanden naast De Copen. Donderdag 17 mei komen de deelnemers al aan. Ondernemers en werknemers van bedrijven die op De Copen moeten zijn, worden alleen toegelaten met een formulier achter hun voorruit, waarop de bedrijfsnaam staat. Per mail ontvangen alle ondernemers dit formulier.
KVO nieuws: camera's, EHBO, meldingen
Met het plaatsen van de camera's en het KVO-bord bij de ingang is de professionele beveiliging van De Copen een heel eind op weg.

Vanuit de leden kwam de vraag om een bijenkomst te organiseren van alle BHV'ers op De Copen. Bij calamiteiten is het goed om te weten waar zich BHV'ers bevinden. Er is een landelijke app van het Rode Kruis, waar EHBO'ers zich kunnen aanmelden. Op die app kan iedereen zien waar de dichtstbijzijnde EHBO'er zich bevindt.

Het is belangrijk dat alle bedrijven op De Copen zaken melden, die niet in de haak zijn: losliggend wegdek, omvergereden paatjes, vernielingen, diefstal. Dat kan op melding@decopen.nl.
De beste wensen voor 2018
Staat dit keer de grootste kerstboom op De Copen, bij de ingang op het terrein van Vlerk? Een erg sfeervol beeld in deze donkere dagen. Henk, bedankt!

Het bestuur wenst iedereen fijne Kerstdagen, een gezellige en veilige jaarwisseling en alvast een mooi ondernemend 2018.

Gerco van Amerongen, Jan Boonacker, Gerben Hagoort, Lorraine Hoogendoorn, Jim Overbeek, Amigo Rozendaal
Bord KVO geplaatst
Het staat er, het bord waarop De Copen aankondigt dat het het Keurmerk Veilig Ondernemen heeft en dat er camerabeveiliging op het terrein is. Hopelijk zorgt dat voor een veiliger bedrijventerrein.
Rond de zomervakantie zijn alle camera's op De Copen operationeel.
De Copen vraagt gemeente om handhaving
Op de ALV van 9 november 2017 is weer gesproken over handhaving van het parkeerbeleid op De Copen. De gemeente gaf aan dat eerst borden moeten worden geplaatst. Het bestuur heeft de gemeente per mail gevraagd dit zo snel mogelijk te regelen, zodat begin 2018 gehandhaafd kan worden.
Borden KVO en AED
Nog voor de Kerst zal bij de ingang van De Copen een bord komen waarop staat dat De Copen het Keurmerk Veilig Ondernemen heeft.

Ook zullen bordjes besteld worden voor aan de gevels van bedrijven die een AED hebben, zodat het voor iedereen zichtbaar is waar ze zijn.
Asbest en risico's
Naar aanleiding van de brand in Nieuwegein waarbij asbest vrij kwam, moeten ook ondernemers op De Copen zich realiseren welke risico's asbest met zich mee brengt, ook voor bedrijven in de omgeving. Het bestuur verzoekt alle ondernemers die nog asbest hebben daar zo snel mogelijk maatregelen op te nemen. Voor 2024 moet alle asbest weg zijn. Er zijn subsidies te krijgen.
Open Dag De Copen: najaar 2020
Bij de evaluatie van de Open Dag 2017 op de ALV is besloten om over drie jaar weer een Open Dag te houden. Dit keer in september of oktober 2020. De definitieve datum volgt nog.
Pulse ondersteunt ondernemers
Op de ALV van 16 november 2017 presenteerden Jacqueline Camara en Gisella Alders van de Stichting Pulse de mogelijkheden tot ondersteuning die zijn kunnen bieden aan ondernemers. Vooral op het gebied van laaggeletterdheid, financiële problemen en mantelzorg kunnen zij hulp op maat bieden aan medewerkers. Zij vragen ondernemers alert te zijn op deze problemen binnen hun bedrijf. Kijk voor meer informatie op de website www.stichting-pulse.nl en neem contact op met Jacqueline of Gisella.
De Copen Werkt! 17 juni 2017
Kijk op de speciale pagina Open Dag: decopen.nl Daar vindt u informatie over veel bedrijven die meedoen.
Ook kunt u de plattegrond alvast downloaden: Plattegrond_De_Copen_Werkt.pdf
Het wordt lekker weer, dus stap op de fiets en bezoek De Copen.
Foute Cross 1 t/m 5 juni 2017
Ook deze Pinksteren is er weer de Foute Cross op de weilanden naast De Copen. Donderdag 1 juni komen de deelnemers al aan. De organisatie doet zijn best om voor zo min mogelijk overlast te zorgen. Zij rekenen weer op begrip en nodigen iedereen uiteraard van harte uit.
Opgelet: dieven op klaarlichte dag
Bij WNO liep vanmorgen iemand binnen die PBM's wilde verkopen. Bij het naar buiten lopen heeft hij uit de hal spullen meegenomen. Circa 50 jaar, grijze Seat Leon, zegt dat hij uit Montfoort komt.
Let op en zegt het voort.
De Copen gefeliciteerd met KVO!
Gisteren, 23 januari 2017, ontvingen we officieel het Keurmerk Veilig Ondernemen. Bij Jeva werd door burgemeester, politie, brandweer, KVO en De Copen in aanwezigheid van de pers getekend. Gerco van Amerongen en Amigo Roozendaal hebben het keurmerk in korte tijd binnen gesleept. De gemeente heeft al vragen uit IJsselstein en Montfoort en de brandweer al uit Amsterdam hoe ze dat zo snel gedaan hebben in Lopik. We lopen voorop, daar kunnen we trots op zijn. Bedankt mannen!
Nieuwe camera's in gebruik
Ondertussen is gestart met fase 1 van het beveiligingsplan. De bestaande camera’s bij de slagboom zijn al vervangen en het glasvezelnetwerk is voorbereid op de nieuwe situatie. Verder is er één camera bijgeplaatst.
De komende dagen wordt het nieuwe centrale systeem aangesloten en worden de nieuwe camera’s uitgericht en afgesteld.
Ondanks dat het nog niet af is kunnen we vaststellen dat de beelden al erg verbeterd zijn.
De Copen Werkt!
17 juni 2017 Open Dag De Copen
De commissie Open Dag zal alle ondernemers op De Copen in de komende weken benaderen over deelname aan de Open Dag op 17 juni a.s. Met het thema De Copen Werkt! willen we vooral de vele gezichten van werk op De Copen laten zien.
KVO Certificaat behaald!
Het bestuur feliciteert het KVO-B Team en de hele Copen met het behalen van het Certificaat Basis Samenwerken KVO-B De Copen gemeente Lopik. Een geweldige prestatie van een geweldig team. Vooral Gerco van Amerongen en Amigo Rozendaal hebben zich namens De Copen hiervoor ingezet. Bedankt!

Een mooi resultaat om het jaar mee af te sluiten. Wij wensen iedereen fijne dagen en alvast een heel goed 2017.
Open Dag De Copen 17 juni 2017
De Copen werkt!
De commissie Open Dag is van start gegaan en heeft mooie plannen.

Thema van de Open Dag: De Copen werkt!

We willen vooral laten zien wat voor bedrijven er op De Copen zijn, hoeveel verschillende functies met verschillende vooropleidingen er zijn. En waarvoor die bedrijven allemaal werken: producten en diensten die het hele land, heel Europa of zelfs de hele wereld over gaan.
Huishoudelijk Reglement De Copen
Tijdens de ALV is besloten een Huishoudelijk Reglement op te stellen en aan de leden ter goedkeuring toe te sturen. Hierin staat een aantal regels die ondernemers en gebruikers van De Copen en gemeente met elkaar afspreken met betrekking tot:
- Doelstelling bedrijvenvereniging De Copen
- Uitstraling De Copen
- Bebouwing en opslag van goederen
- Toegankelijkheid en bereikbaarheid
- Parkeren
- Handhaving
Wij verzoeken alle ondernemers dit Concept_Huishoudelijk_Reglement_De_Copen_dec_2016.pdf goed te lezen en eventuele suggesties voor aanpassingen vóór 15 januari 2017 door te geven. Daarna maakt het bestuur het Huishoudelijk Reglement definitief.
ALV 17 november 2016 goed bezocht
De ALV bij Gpi was goed bezocht. Drie groepen kregen een rondleiding door het bedrijf, waarna Fred Boere uitlegde hoe Gpi te werk gaat en zich voorbereidt op de toekomst.
De ALV zelf ging over het Keurmerk Veilig Ondernemen, Financiën, Huishoudelijk Reglement van De Copen en de voorgenomen Open Dag op 17 juni 2017. Het hele verslag lees je hier: Verslag_Algemene_Ledenvergadering_De_Copen_17_november_2016.pdf
ALV op 17 november 2016, 17.00 uur bij GPI
De ALV van De Copen is op 17 november 2016 bij GPI.

Na een rondleiding door het vernieuwde GPI behandelen we punten als het Keurmerk Veilig Ondernemen, beveiliging van De Copen en de Open Dag 2017.
Uiteraard eten we na afloop samen een hapje.
Werkzaamheden aan Reinaldaweg tussen 10 en 22 oktober
Tussen 10 en 22 oktober voert de provincie Utrecht werkzaamheden uit in de bermen van de M.A. Reinaldaweg (N210) nabij de gemeente Lopik. Er wordt verharding aangebracht in de vorm van grasbetonstenen, over een lengte van circa 1,5 kilometer. Een verharde berm komt de verkeersveiligheid ten goede.

Het aanbrengen van de bermverharding is een vervolg op het asfaltonderhoud dat in juli is uitgevoerd tussen het kruispunt met de Lopikerweg Oost en de rotonde met de Ingenieur F.E.D. van Enschedeweg.
NK autocross op 3 september 2016 en clubcross op 27 augustus 2016 op terrein naast De Copen
Op het terrein naast De Copen organiseert Rang-Pang op 3 september het NK autocross, dat op 18 juni wegens te nat terrein werd afgelast.

Een week eerder, op 27 augustus is op hetzelfde terrein de clubcross van Rang-Pang.

Rang-Pang heeft het bestuur verzekerd dat ze er alles aan doen om de overlast voor ondernemers van De Copen tot een minimum te beperken.
11-18 juli 2016: groot onderhoud N210 bij De Copen
's Avonds, 's nachts en in het weekend.
Tussen 11 en 18 juli 2016 voert de provincie Utrecht wegwerkzaamheden uit aan de M.A. Reinaldaweg (N210) tussen het BP station en de rotonde naar IJsselstein en aan de Weg der Verenigde Naties (N210) in IJsselstein.

Het gaat om structureel groot onderhoud, waarbij het bestaande asfalt wordt vervangen door nieuw asfalt dat circa 15 jaar mee kan. Dit zal periodiek hinder voor het verkeer geven.
Alert, ook in de zomer
Wil iedereen op De Copen die niet op vakantie is, extra alert zijn op mensen die er niets te zoeken hebben? Recent is er weer gerommeld aan sloten en zijn mensen aangesproken, die waarschijnlijk niet veel goeds in de zin hadden. Zet zoveel mogelijk spullen binnen en controleer je eigen beveiliging.
Fijne vakantie gewenst!
De komende tijd zal het weer rustiger worden op De Copen. Het bestuur wenst iedereen een hele fijne vakantie.
Copenweg is Copenvaart
Met de stortbuien van de laatste tijd staat de Copenweg regelmatig blank en is bijna onbegaanbaar. Dat is niet lekker binnenkomen voor ondernemers, klanten en bezoekers. Het bestuur heeft met de gemeente gesproken over een manier om op korte termijn het probleem te verminderen. We hopen samen te komen tot een permanente oplossing. Binnenkort zal het bestuur weer in gesprek gaan met de gemeente. Dan komen ook andere onderwerpen aan bod: terrein noord, parkeren, werkgroep KVO, handhaving. Heb je nog meer onderwerpen, meld het aan Jim Overbeek: jim@studiostoer.nl.
Windmolenpark Lopik?
Eneco, de exploitant van de drie windmolens bij De Copen heeft de voorzitter persoonlijk benaderd over het vervangen van de drie windmolens door acht windmolens van 130 meter hoog (ze zijn nu 80 meter). De subsidie voor de huidige molens loopt af en de indruk bestaat dat de polder van Lopik als zeer aantrekkelijk wordt gezien om op den duur vol te bouwen met windmolens. Duurzame energie is enorm in de belangstelling. Meningen over deze intentie horen we graag: info@decopen.nl.
Keurmerk Veilig Ondernemen
Het Plan van Aanpak voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is binnen. De werkgroep KVO gaat hiermee aan de slag, zodra bekend is wie er namens gemeente, politie en brandweer in de werkgroep plaats nemen. Ondertussen heeft het bestuur opdracht gegeven voor groot onderhoud aan het camerasysteem bij de slagboom. Hierbij wordt al rekening gehouden met een eventuele uitbreiding van het systeem.
Contributie dit jaar niet verhoogd
In aanloop naar de investering in het kader van KVO, heeft het bestuur onderzocht wat dit betekent voor de contributie van leden van De Copen. Vooralsnog is besloten om de contributie niet te verhogen, afgezien van een kleine indexering. Binnenkort valt de factuur voor de lidmaatschapsbijdrage in de bus.
Alvast voor op de Agenda
ALV De Copen: 27 oktober 2016

Open Dag De Copen: 17 juni 2017
Wil je meedoen met de organisatie of heb je leuke ideeën voor de Open Dag? Laat het ons weten op info@decopen.nl
Veel gasten van Machinehandel Lekkerkerker op De Copen
Tijdens drie verschillende evenementen in juni zullen veel gasten van Machinehandel Lekkerkerker De Copen bezoeken. Om de overlast te beperken, zullen zij zoveel mogelijk parkeren in het weiland waar ook de bezoekers van de autocross parkeren.
Informatieavond 25 april a.s.: werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking
Maandag 25 april 2016
17.30 - 19.30 uur
Bedrijfskantine Ruud Borst
Lopikerweg Oost 17a
Lopik
Kom naar de ALV op 7 april, vanaf 17.00 uur
Voor alle ondernemers van De Copen een interessante vergadering: het gaat onder andere over camerabeveiliging en samenwerking met scholen voor goede medewerkers.

En we krijgen een rondleiding bij Machinehandel Lekkerkerker.
17.00 uur Handelsweg 2, rondleiding
18.00 uur ALV
19.30 uur buffet

Meld je aan op info@decopen.nl
ALV De Copen op 7 april a.s.
Op donderdag 7 april a.s. om 18.00 uur bij Machinehandel Lekkerkerker, Handelsweg 2. 

Voorafgaand aan de vergadering krijgen we een rondleiding door het bedrijf.

17.00 - ontvangst
17.15 - start rondleiding
18.00 - start ALV
19.30 - buffet
Agenda ALV De Copen 7 april 2016
1. Opening
2. Samenwerking gemeente, bedrijven en onderwijs (door Leen Prins van het Schoonhovens College)
3. Jaarverslag door de voorzitter
4. Financieel jaarverslag 2015 door de penningmeester
5. Decharge door de Kascommissie
6. Beveiliging De Copen: KVO certificering (door Robert de Koning) en camerabeveiliging
7. Rondvraag en sluiting
Verrommeling De Copen
Binnen drie meter van de kant van de weg mogen geen immobiele spullen staan. Deze strook is alleen voor parkeren bedoeld. Als we ons allemaal houden aan de regels, zorgt dat voor een positieve uitstraling en waardebehoud van ieders onroerend goed.

In het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen heeft inmiddels een schouw plaatsgevonden.
Auto's schoon spuiten in de wasstraat
Er zijn meerder meldingen binnen gekomen, dat bedrijven hun wagenpark op straat schoon spuiten en dus direct lozen op het openbaar riool. Dit dient echter te gebeuren op een wasplaats met een afvalscheiding. Er zijn op De Copen voldoende wasstraten aanwezig, waar het vervuilde afvalwater opgevangen wordt. Probeer dus onderling afspraken te maken om elkaars faciliteiten te gebruiken om grote verstoppingen van ons nieuwe riool te voorkomen.
7 april 2016 - ALV De Copen
Zet alvast in je agenda!
Op 7 april 2016 is de Algemene Ledenvergadering van De Copen bij Machinehandel Lekkerkerker. Agendapunt is onder andere het beveiligingsplan van De Copen.
Keurmerk Veilig Ondernemen - 0-meting
Klik op deze link om meer informatie te lezen over het traject naar het Keurmerk Veilig Ondernemen en de link naar de enquête voor de 0-meting van de veiligheidssituatie op De Copen nu:
020116_KVO-B_nulmeting_De_Copen-Lopik.pdf
Fijne feestdagen
Fijne feestdagen
Wij danken iedereen op De Copen voor het vertrouwen in het bestuur.

Een fijne Kerst en een goede, veilige jaarwisseling.

En in het nieuwe jaar weer mooie samenwerkingen en veel succes.
Beveiliging De Copen
Beveiliging De Copen
De gemeente heeft vorige week zeer voortvarend de paaltjes op de fietspaden bij De Copen hersteld. Reuze bedankt daarvoor.

Door de (pogingen tot) diefstal van de laatste tijd, heeft het bestuur besloten tijdelijk extra camera's te plaatsen, onder andere bij de oude ingang. Erik Donk, bedankt voor je medewerking.
Let op: diefstal op De Copen!
De laatste tijd is er weer diesel uit auto's gestolen en worden ook pogingen tot diefstal van auto's gedaan.

Wees alert, bel bij verdachte bewegingen meteen de politie. En meld het ook bij een van de bestuursleden of op info@decopen.nl. Dan sturen wij een bericht via de app.

Het bestuur werkt aan extra camerabewaking en het plaatsen van aankondigingen dat die er op De Copen is.

Hiermee lopen we vooruit op het plan voor de totale beveiliging dat we komend voorjaar aan de leden presenteren.
Holland, Natuur in de Delta
Via de gemeente bereikte ons de oproep van Stichting Merk & Marketing Groene Hart aan ondernemers in het Groene Hart om aan te haken bij de film Holland, Natuur in de Delta:
Brief_ondernemers_aanhaken_film_Holland_Natuur_in_de_Delta.pdf
Beveiliging De Copen
Het bestuur wil in de ALV van 2016 een voorstel doen voor collectieve beveiliging van De Copen met cameratoezicht. Daarbij willen we het politiekeurmerk Veilig Ondernemen krijgen, zodat de verzekeringskosten voor iedereen naar beneden gaan. Daar is onder andere collectieve opvolging voor nodig. Kijk alvast naar het contract met je beveiliger, zeker als dat binnenkort afloopt of verlengd moet worden. We houden jullie op de hoogte.
Verrommeling op De Copen
Op de ALV gaf wethouder Gerrit Spelt duidelijk aan dat ondernemers op De Copen elkaar moeten aanspreken op het misbruik van de openbare weg en het blokkeren van parkeerplaatsen. Zie het verslag van de ALV hierover. De strook langs de weg is alleen voor parkeren. Iedereen doet zijn bedrijfsvoering op eigen terrein. Het bestuur maakt zich zorgen, mede door klachten die we binnen krijgen. Het getuigt van doodnormaal fatsoen om collega-ondernemers te respecteren. Wij gaan ervan uit dat ondernemers hun eigen verantwoordelijkheid nemen en wij zullen ze daar zo nodig op aanspreken. Mocht dit niet voldoende zijn, dan zullen wij de gemeente vragen om handhaving.
Bewegwijzering De Copen
Het bestuur heeft een plan gemaakt voor een betere bewegwijzering van De Copen. Onderdeel daarvan is het aanbrengen van de juiste straatnaambordjes. De gemeente is hier mee bezig. We kregen inmiddels een melding van een fout geplaatst bord. Dat spelen we door aan de gemeente.
ALV in informele sfeer
Goed om zoveel ondernemers van De Copen op 15 oktober te zien op de ALV. Het bestuur praatte de leden bij. Wethouder Spelt sprak iedereen aan op zijn eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de verrommeling op De Copen. Een lezing over social media was voor sommigen gesneden koek, voor anderen helemaal nieuw, leuk was het in ieder geval.

De Vuurtoren verzorgde een heerlijk buffet.
Kees en Margret de Hoop, bedankt voor jullie gastvrijheid. Lees het verslag van de ALV: Verslag_Algemene_Ledenvergadering_De_Copen_15_oktober_2015.pdf
Te Huur op De Copen
Bedrijfs-/kantoorruimte HANDELSWEG 16, Lopik

Zichtbaar gelegen direct bij de entree van bedrijventerrein De Copen.

Circa 310 m2 bedrijfsruimte met ca. 175 m2 kantoren.
Uit te breiden tot 1.450 m2 bedrijfsruimte met ca. 300 m2 kantoren (deelverhuur mogelijk).

Afgesloten buitenterrein
Voldoende parkeren op eigen terrein.

Aanvaarding per 1 september 2016 of zoveel eerder of later als partijen overeenkomen.

Voor meer informatie neemt u contact op met: Pierre van Zuilen, tel. 06-46265866
5e Beursvloer Lopik verplaatst naar voorjaar 2016
In onze nieuwsbrief van 9 oktober stond de aankondiging van de Beursvloer Lopik op 11 november a.s. Deze Beursvloer gaat wel door, maar in het voorjaar van 2016. Vooral het animo van bedrijven liep de laatste jaren terug. Daarom wil de commissie van Beursvloer Lopik het evenement aantrekkelijker maken voor alle partijen.
Ga naar de website: www.beursvloerlopik.nl en vul de twee vragen van de commissie in.
Algemene Ledenvergadering: 15 oktober 2015, 18.15 uur
Op 15 oktober a.s. zijn we te gast bij Garage Schouten, Copenweg 49.

18.15 uur - Ontvangst leden
18.30 uur - Start vergadering
19.15 uur - Zakelijk succes met social media
20.15 uur - Diner door De Vuurtoren

Meld je aan via info@decopen.nl
Agenda ALV 15 oktober 2015
- Taakverdeling nieuw bestuur
- Bewegwijzering De Copen
- Beveiliging De Copen
- Verrommeling De Copen
- Communicatie De Copen
- Zakelijk succes met social media
Meld je nu aan via info@decopen.nl
Verrommeling De Copen
De laatste tijd krijgt het Bestuur van De Copen weer signalen dat bedrijven materiaal stallen op plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn. Her en der staan containers naast bedrijfspanden. Ook de openbare weg wordt steeds vaker gebruikt als locatie voor bedrijfsvoering. Dit zorgt voor irritaties door verkeersopstoppingen en blokkades van bedrijfspanden. Het is onfatsoenlijk om andermans weg te gebruiken en het veroorzaakt schade aan de bedrijfsvoering van buurbedrijven.
Een mooie zomer 2015 en fijne vakantie gewenst
Ook op De Copen is het zomer. Het wordt langzamerhand steeds rustiger, veel bedrijven werken nog even hard tegen de bouwvak aan.

Het bestuur wenst iedereen een mooie zomer en alle vakantiegangers heel veel plezier en keer veilig weer terug.
Volledige glasvezeldekking op De Copen
Deze week is het glasvezeltraject ook op het noordelijk gedeelte tot de slagboom afgerond. Daarmee heeft De Copenvezel volledige dekking op De Copen.

Voor informatie, bel Jim Overbeek:
06 21266575 of mail.

Voor technische vragen over de verbinding en alle mogelijkheden die het internet u kan bieden, neem contact op met Erik de Bruijn van Proserve: 088 2525252 of mail.
Veel beweging op De Copen
Er gebeurt weer veel op De Copen. Lekkerkerker heeft een mooie nieuwe aanbouw gekregen. Bij GPI werd een pand gesloopt. Het ontstane gat krijgt ongetwijfeld weer een nieuwe invulling. Ook bij CURA Glass wordt druk verbouwd. Allemaal veel succes!

Active Ants is per 15 juli verhuisd naar een grotere locatie in Nieuwegein. Jammer dat ze gaan, maar een groeiend bedrijf is positief nieuws. Veel Succes!
Te Koop / te Huur op www.decopen.nl
Op de website van De Copen komt onder Bedrijven een pagina waarop panden te koop of te huur worden aangeboden.
Via facebook en de Copenapp willen we hier aandacht aan geven. Dus geef het door als je een (deel van een) bedrijfsruimte te koop of te huur hebt. Mail aan: info@decopen.nl
Nieuwe bestuursleden gestart
Op de ALV van 23 april 2015 zijn Amigo Rozendaal, Gerko van Amerongen en Lorraine Hoogendoorn benoemd als bestuurslid.

Iets vragen, melden, aankaarten? Neem contact op met de bestuursleden van De Copen.

Lees hier het hele verslag van de ALV: Verslag_Algemene_Ledenvergadering_De_Copen_23_april_2015.pdf
Verkeersschool Grönloh op De Copen
Verkeersschool Grönloh is nieuw op De Copen. Zij hebben Lopik-dorp verruild voor het bedrijfsverzamelgebouw op De Copen noord: Copenweg 13. Verkeersschool Grönloh verzorgt rijlessen voor alle typen rijbewijzen.
Van harte welkom en succes!
Alvast voor de agenda
De volgende Algemene Ledenvergadering De Copen is op donderdag 15 oktober 2015, om 18.00 uur
ALV 23 april 2015, 18.00 uur bij CURA Glass
ALV De Copen: meld je aan!
Algemene Ledenvergadering De Copen
Donderdag 23 april 2015, 18.00 uur
Bij CURA Glass, 2e Industrieweg 6

Komt allen! Praat mee over heden en toekomst van De Copen.
Geef je op via info@decopen.nl

Om 17.15 uur rondleiding CURA Glass
Om 18.00 uur begint de ALV.
Na de vergadering verzorgt Lokkia een maaltijd.
AED's op De Copen
Vorig jaar is voor de Open Dag van De Copen een start gemaakt met de inventarisatie van AED's bij bedrijven. Voor een goed overzicht willen we graag een volledige inventarisatie. Zodat we in noodgevallen van elkaar weten waar ze zijn en om te zien of er nog 'blinde vlekken' zijn op De Copen.
Wil je de AED binnen jouw bedrijf doorgeven aan info@decopen.nl? Alvast bedankt.
A-ware sinds 6 maart Koninklijk
Op De Copen hebben we sinds 6 maart een Koninklijk bedrijf: A-ware Food Group. Het bedrijf bestaat dit jaar 125 jaar. A-ware kreeg het predikaat Koninklijk uit handen van de Gelderse Commissaris van de Koning in Culemborg. A-ware heeft vestigingen in Culemborg, Lopik en Woerden.

Wij feliciteren A-ware Food Group van harte met deze mooie waardering.
Gezocht: bestuursleden voor vereniging De Copen
Het bestuur roept ondernemers van De Copen op om zitting te nemen in het bestuur. Dit voorjaar nemen René Straver en Piet van den Berg afscheid. Arrien van Denzel heeft aangegeven voorlopig geen tijd te hebben.

Dus: wil je meedenken over de toekomst van De Copen? Over parkmanagement, mogelijkheden voor het bedrijventerrein, onderlinge samenwerking? Meld je dan aan.

Het bestuur bestaat uit vijf of zes leden, waarbij ieder zijn of haar eigen aandachtsgebied krijgt. We willen op de Algemene Ledenvergadering voorstellen de zittingsduur van vijf naar drie jaar te verkorten.
Algemene Ledenvergadering De Copen
Noteer alvast in je agenda: donderdag 23 april a.s. om 18.00 uur is de algemene ledenvergadering (ALV). Voor een maaltijd wordt gezorgd. De locatie maken we bekend in de volgende nieuwsbrief.
Update Copenvezel
Goedkeuring Agentschap Telecom

De Copenvezel is inmiddels volop in gebruik. Er ligt een professioneel netwerk, waarbij iedere gebruiker rechtstreeks is aangesloten op Eurofiber met een eigen hoofd-IP-adres. Het bestuur heeft het de laatste maanden druk gehad met corresponderen met het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken, dat hoge eisen stelt aan een dergelijk netwerk. Een verplichting is onder andere dat het netwerk minimaal 25 jaar ter beschikking van de gebruikers is en dus goed onderhouden moet worden. Het Agentschap Telecom hanteert strikte deadlines voor antwoorden en aanleveren van informatie. De boetes die zij hanteren bij constateren van ondeugdelijk werk, zijn aanzienlijk.

Een monteur van de RIT vertelde, dat bij doormeting van een vezel een verlies van 0% werd geconstateerd. Dit komt zelden tot nooit voor en het zegt veel over de hoge kwaliteit van de vezels die op De Copen liggen.
Kerstgroeten, op naar 2015!
voornemens. Of gewoon doorgaan met waar je goed in bent, zoals veel ondernemers op De Copen zullen doen. Met de afsluiting van de revitalisering en de Open Dag hebben we De Copen in 2014 op een postitieve manier aan de regio laten zien.
Wij wensen iedereen een goed of nog beter 2015. Vooral in goede gezondheid.
Het Bestuur
De Copen in beweging
Zowel Vlerk Containers als GPI namen een nieuwe hal in gebruik. Beiden gefeliciteerd en veel succes!

Bovendien was Fons Geurts genomineerd voor de Gouden Parel 2014 door Ondernamen Lopikerwaard. Het werd een nipte overwinning voor Jan van Dam van Jan van Dam machine Transport uit Oudewater. Wij feliciteren deze collega ondernemer en zijn sowieso trots op Fons.
Copenvezel update
De stichting Compagnie de Copenvezel werkte en werkt hard aan het glasvezelnetwerk op De Copen. Het popstation is klaar en de eerste bedrijven zijn inmiddels aangesloten. We zijn erg blij met de inzet van Schep. Ravestein Infra Telecom legt in het hele land kabels. Zij hebben aangegeven dat het buizenstelsel van sublieme kwaliteit is. Daar kunnen we trots op zijn.
Slagboom een verlichting fietspad
Zoals iedereen gemerkt heeft, werkt de slagboom weer, nadat de gemeente de detectielussen hersteld heeft.

Met de gemeente is ook overeenstemming over het plaatsen van verlichting langs het fietspad. Dit verhoogt de veiligheid van onze fietsers.
Fons Geurts genomineerd voor Ondernemer van het jaar 2014
Fons Geurts van GPI is door OnderNamen Lopikerwaard genomineerd als Ondernemer van het jaar 2014. De Copen feliciteert Fons van harte met zijn nominatie.
Beursvloer Lopik succes
De Beursvloer Lopik op 12 november heeft weer mooie deals opgeleverd tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. In totaal zijn 107 deals gesloten.
De organisatie bedankt de deelnemende bedrijven en hoopt de volgende keer weer op enthousiaste deelname.
Planning Copenvezel
Op 14 oktober heeft de Autoriteit Consument & Markt De Copenvezel officieel geregistreerd als aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk. Daarmee kunnen we dus daadwerkelijk van start met het aanbieden van glasvezel.
Bezoek CvK aan CURA Glass
8 oktober kreeg CURA Glass bezoek van de Commissaris van de Koning van Utrecht, Willibrord van Beek. Het bezoek was onderdeel van een werkbezoek aan de gemeente Lopik.
Cybercriminaliteit
Het zal je niet ontgaan zijn maar laatste dagen is Cybercriminaliteit weer volop in het nieuws.
Deze keer versturen ze geen mail waarbij ze zich als uw bank voordoen, maar uit naam van PostNL, waarin ze doen geloven dat een koerier een pakket niet kon afleveren. Er wordt gevraagd op een link te klikken. Wanneer je op deze link klikt, download je schadelijke software (Trojaans Paard) die je computer volledig blokkeert.
Heropening De Copen
De gemeente organiseerde op 3 oktober een feestje om tien jaar revitalisering van de Copen af te sluiten. Bij gastheer ABL spraken achtereenvolgens wethouder Gerrit Spelt, voorzitter René Straver en gedeputeerde van de provincie Bart Krol over historie, toekomst en belang van een goed bedrijventerrein als De Copen. De heren Spelt en Krol onthulden het 'monument'.
Mooie Open Dag De Copen
Moeilijk te schatten hoeveel bezoekers er zijn geweest, omdat ze zich verspreidden over het grote terrein. Maar de reacties waren positief. Bezoekers werden hartelijk ontvangen en rondgeleid, konden overal koffie drinken en kinderen konden naar hartelust spelen. Een letterlijk hoogtepunt was de kraan van Slootjes die bezoekers naar boven hees. De Copen van boven, weer een heel ander perspectief.
Storing slagboom
De storing aan de slagboom van De Copen wordt veroorzaakt door het nieuwe wegdek dat een paar weken geleden is gelegd. De gemeente zal dit zo spoedig mogelijk verhelpen.
Open Dag De Copen 4 oktober 2014
Zaterdag 4 oktober gooien we de deuren open. Zeker 30 bedrijven laten zien wat ze doen. Kom dus kijken tussen 10.00 en 16.00 uur.
Glasvezel op De Copen: inventarisatie vanaf 8 september 2014
Vanaf 8 september 2014 begint CIAG met de inventarisatie van deelnemers aan het glasvezelnetwerk op De Copen.

Het doel van bedrijvenvereniging De Copen is om te zorgen dat bedrijventerrein De Copen optimaal functioneert en actueel is en blijft. Een goede uitstraling begint met een goede ontsluiting, zowel boven als onder de grond.

In deze tijd is een betrouwbare en snelle aansluiting op internet voor bedrijven essentieel. Glasvezel is de oplossing, die de Copen ook in de toekomst aantrekkelijk houdt voor bedrijven. Bij glasvezel betaal je net als bij energie en water voor transport (netwerk) en de geleverde snelheid van informatie.

Het bestuur van Vereniging De Copen heeft een eisenpakket samengesteld waaraan de levering van glasvezel op de Copen moet voldoen en daarbij de beste oplossing gezocht.
Open Dag 4 oktober 2014
Een aantal praktische zaken. Goed om te weten als deelnemende en niet-deelnemende ondernemers van de Copen.

Mis je nog informatie?
Neem contact op met:
Evenementencommissie Bedrijventerrein De Copen
- Gerben Hagoort, Hatec, 06 13213045
- Ron Klever, Accent Promotions, 06 46068626
- Niels Lekkerkerker, Lekkerkerker Machinehandel, 0348 558080 (na 22 september)
- Waldien Burger, Netraam WoordWerk, 06 25585644
Vragen m.b.t. Compagnie de Copenvezel
Doel van Stichting Compagnie de Copenvezel
De Stichting heeft tot doel om snel internet bereikbaar maken voor alle ondernemers op De Copen, waar ze ook zitten en hoe groot hun bedrijf ook is.
De Copenvezel van start: augustus - december 2014
Na een lange voorbereiding krijgen nog dit jaar alle bedrijven op De Copen de gelegenheid om aan te sluiten op glasvezel, zodat iedereen ongehinderd met grote snelheid gebruik kan maken van internet. Hoe en wat?
Stand van zaken aanleg glasvezel
Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering hebben wij de leden van bedrijvenvereniging De Copen geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de aanleg van glasvezel. Zoals daar uiteengezet heeft het bestuur getracht uitvoering daarvan via vraagbundeling op te starten. Maar bij nader inzien achten wij het toch beter om een totale uitrol van glasvezel te realiseren.
Verandering
We waren het bijna vergeten: 2013 is het jubileumjaar van de relatie Nederland-Rusland. Een heel lange relatie van handel en culturele uitwisselingen. Het lijkt bijna een goede marketingstunt om eerst ruzie te maken en vervolgens media-aandacht te krijgen voor zo’n bijna vergeten feit. Prima samenwerking tussen Poetin en Willem Alexander. ‘Je moet een ei breken om een omelet te bakken’, zullen ze bedacht hebben. Waar Greenpeace al niet goed voor is.
Een jaar kringloop op De Copen
We zitten met een dampende kop koffie in het kantoor van Jesse de Koff en Maja de Vré. Ondertussen dienen zich verschillende klanten aan. Een aantal niet om spullen te kopen, maar om ze af te geven. Winkeldochters ? Welnee, nog goede maar wel gebruikte spullen. We zitten in de winkel van Kringlopik, de kringloopwinkel in de Lopikerwaard. Sinds een jaar gevestigd aan de 1e Industrieweg.
Mail met virus
Remco Sluijs, directeur van Mickcom Computers, heeft gereageerd op de recente crimi-alerts over mailberichten met een kwaadaardig virus. ‘Prima aanpak om ondernemers te waar-schuwen voor kwaadaardige virussen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Maar ik denk dat veel ondernemers nog meer kunnen doen aan het voorkomen van dit soort narigheid. Onderzoek heeft aangetoond dat binnengedrongen virussen in de meeste gevallen via de mailbox in het systeem terecht zijn gekomen. Daar kan je veel aan doen met MailShield, speciaal ontworpen voor MKB bedrijven.’ Meer weten ? Bel Mickom Computers, 0348-554821.
Riolering voltooid
De aanleg van de riolering op het bedrijventerrein is voltooid. Het systeem is in gebruik genomen, en voor zover bekend functioneert alles naar wens.

Inmiddels is de Handelsweg ter hoogte van autohandel Baars in bewerking. De bebording is zodanig geregeld dat een minimum aan overlast wordt veroorzaakt. Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt voorzien dat deze werkzaamheden over drie weken worden afgerond. Vervolgens wordt de bocht bij GPI door middel van een ingrijpende reconstructie verkeersveiliger gemaakt.

De revitalisering nadert zijn voltooiing!
Falko Ruijl nieuwe eigenaar Radiair
Radiair Totaalinstallatie, gevestigd aan de Ambachts-weg 11, is sinds maandag 23 september volledig in handen van Falko Ruijl. Ruijl had al ruim twee jaar de dagelijkse leiding over het bedrijf. Ook was hij medeaandeelhouder naast directeur-eigenaar Marcel Hendriks. Nu heeft hij alle aandelen in handen. Hendriks blijft voorlopig actief als adviseur
Algemene ledenvergadering
In de Copenkrant van juli werd aan-gekondigd dat er een ledenvergadering in september zou worden belegd. Na deze aankondiging bleek dat een aantal leden op de gekozen datum verhinderd waren.
Het bestuur heeft daarom een nieuwe datum vastgesteld: 27 november aanstaande, aanvang 17.00 uur. De vergadering wordt gehouden bij Verweij Lopik BV, Bedrijfsweg 9.
Innovatie op De Copen
Zo af en toe valt het je op als je het bedrijventerrein bezoekt. Zo’n treffend voorbeeld van innovatief vermogen.
Een nieuw directievoertuig, rekening houdend met actuele duurzaamheids-vereisten ? Een passend vervoermiddel om hoog-geplaatste gasten van lokatie naar lokatie te vervoeren ?
Wat dan ook: dit is nou wat De Copen kenmerkt. Creatief en duurzaam. Goed voorbeeld doet goed volgen !
Overwaaiend stof
Had u wel eens gehoord van de NSA ? Ik niet. Maar één ding staat inmiddels wel vast: de NSA wel van u. Nu vind ik het op zich wel aardig dat er naar je geluisterd wordt. Als dat maar niet stiekem gebeurt, en daar ben ik in dit geval niet zo van overtuigd. Het is blijkbaar niet de bedoeling dat je merkt dat er naar je geluisterd wordt.
Dat schiet dus niet op. Toch heb ik volgens mij de kern van een maatschappelijke handicap te pakken. We luisteren niet meer naar elkaar. We smijten via twitter, e-mail en facebook iets naar elkaar, en vervolgens gaan we stiekem luisteren wat erover gezegd wordt. Dat is ook wel luisteren, maar dan anders.
Dat gaat van hoog tot laag. Blijkbaar zijn mensen zo weinig in elkaar geïnteresseerd dat we alleen maar luisteren als het de luisteraar uitkomt. En dan doen we het ook nog stiekem. Geen wonder dat recent is vastgesteld dat 35 % van de mensen eenzaam is.
Schijnbaar doet elke overheid in Europa aan afluisteren. Als dat zo is dan zitten klagers over de overheid echt fout met hun klacht dat er niet naar burgers geluisterd word. Dat gebeurt gewoon stiekem. En dus is het die burger ook niet kwalijk te nemen: wat je niet weet kun je ook niet kennen.
Regionale samenwerking
Meer en meer wordt de regionale samenhang tussen bedrijventerreinen in Lopik, Montfoort en Oudewater zichtbaar. Niet alleen is er sprake van grensoverschrijdend beleid, denk maar eens aan de plannen met betrekking tot de ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen. Maar ook in de uitwisseling van ervaringen met betrekking tot revitalisering, bestemmingsplannen en technische infrastructurele voorzieningen zoals de aanleg van glasvezel valt veel te leren van elkaar. Geleidelijk voltrekt zich dan ook een gestructureerde afstemming, waarbij de besturen van de bedrijvenverenigingen elkaar periodiek ontmoeten.
De Copen
Contactgegevens
Telefoon0348 550735
E-mailinfo@decopen.nl
Adres 2e Industrieweg 17
3411 ME Lopik