Update Copenvezel

Goedkeuring Agentschap Telecom

De Copenvezel is inmiddels volop in gebruik. Er ligt een professioneel netwerk, waarbij iedere gebruiker rechtstreeks is aangesloten op Eurofiber met een eigen hoofd-IP-adres. Het bestuur heeft het de laatste maanden druk gehad met corresponderen met het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken, dat hoge eisen stelt aan een dergelijk netwerk. Een verplichting is onder andere dat het netwerk minimaal 25 jaar ter beschikking van de gebruikers is en dus goed onderhouden moet worden. Het Agentschap Telecom hanteert strikte deadlines voor antwoorden en aanleveren van informatie. De boetes die zij hanteren bij constateren van ondeugdelijk werk, zijn aanzienlijk.

Een monteur van de RIT vertelde, dat bij doormeting van een vezel een verlies van 0% werd geconstateerd. Dit komt zelden tot nooit voor en het zegt veel over de hoge kwaliteit van de vezels die op De Copen liggen.

De financien

Op de ALV van 23 april a.s. zullen alle cijfers van zowel Vereniging De Copen als Stichting Compagnie De Copenvezel inzichtelijk zijn. Het bestuur heeft bij het hele traject altijd het belang van de bedrijven op De Copen voorop gesteld, juist omdat het bezit van het glasvezeltraject in de toekomst veel waarde kan vertegenwoordigen. Dit bezit is veilig gesteld voor De Copen en haar leden die daar gebruik van kunnen maken.

Het glasvezelnetwerk is door vereniging de Copen aangelegd. Het abonnement wordt dan ook door vereniging de Copen gefactureerd en het bestuur van de Copen is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen. De AVL beslist hierover mee. Alleen het eigendom is buiten de vereniging in Stichting Compagnie De Copenvezel geplaatst, om de waarde en de continuïteit die we moeten verantwoorden naar het Agentschap Telecom. In een verenigingsstructuur is de continuïteit niet gegarandeerd. Statutair is vastgelegd dat de waarde in de Stichting altijd ten goede komt aan bedrijventerrein De Copen.

Vragen? Neem contact op met Jim Overbeek: 06 21266575.
De Copen
Contactgegevens
Telefoon0348 550735
E-mailinfo@decopen.nl
Adres 2e Industrieweg 17
3411 ME Lopik