Glasvezel op De Copen: inventarisatie vanaf 8 september 2014

Vanaf 8 september 2014 begint CIAG met de inventarisatie van deelnemers aan het glasvezelnetwerk op De Copen.

Het doel van bedrijvenvereniging De Copen is om te zorgen dat bedrijventerrein De Copen optimaal functioneert en actueel is en blijft. Een goede uitstraling begint met een goede ontsluiting, zowel boven als onder de grond.

In deze tijd is een betrouwbare en snelle aansluiting op internet voor bedrijven essentieel. Glasvezel is de oplossing, die de Copen ook in de toekomst aantrekkelijk houdt voor bedrijven. Bij glasvezel betaal je net als bij energie en water voor transport (netwerk) en de geleverde snelheid van informatie.

Het bestuur van Vereniging De Copen heeft een eisenpakket samengesteld waaraan de levering van glasvezel op de Copen moet voldoen en daarbij de beste oplossing gezocht.

1. Vervanging van de huidige ADSL aansluiting.

Als er een volledig netwerk ligt met een goede serviceprovider is de glasvezel 100% betrouwbaar, net als ASDL nu. Deelnemers kunnen dan hun ADSL abonnement opzeggen en besparen circa € 40,- tot 80,- per maand.

2. Ieder pand een eigen separate aansluiting met 8 IP adressen.

Bij de revitalisering is een ringleiding gelegd, zodat ieder bedrijf zonder graven of boren afzonderlijk kan worden aangesloten. Dit maakt het bedrijfspand courant en in de toekomst waardevast. Ook begrenzen we hiermee de kans op virusbesmetting. Bedrijfszekerheid en persoonlijke wensen worden onafhankelijk afgehandeld. Het netwerk op de Copen is een verlenging van Eurofiber, dat zelf voorlopig niet investeert in bedrijventerreinen. De aansluiting is vergelijkbaar met aansluitingen van grote aanbieders als Ziggo, KPN, Caiway etc.

3. IP adressen op basis van de IP adressen van 2016.

Omdat alle panden onafhankelijk van elkaar rechtstreeks aangesloten worden, kunnen er 8 vaste IP adressen binnengebracht worden. De IP adressen die nu gebruikt worden, zijn bijna op. Contractueel is vastgelegd, dat we toekomstgericht IP-adressen krijgen.

4. Netwerk op openbaar terrein, inclusief de technische ruimte, zodat het altijd benaderbaar is.

Het complete netwerk ligt op openbaar terrein en wordt gezien als vastgoed voor het kadaster. Dit vereist een openbaar POP-station met een garantie tot 2040. Het netwerk wordt na aanleg OPTA geregistreerd en voldoet dus ook aan de OPTA regels. Dit is van belang als leveranciers en relaties in de toekomst vragen naar virusbestendigheid. Als netwerken of computers niet goed beschermd zijn, kan uitsluiting plaatsvinden. Door onze OPTA registratie voorkomen wij dit.

5. Uitbesteding aan professionele bedrijven.

Het netwerk wordt ontwikkeld in samenwerking met CIAG. Dit bedrijf heeft bewezen aan de eisen te kunnen voldoen. CIAG heeft onder andere bedrijventerrein Hoogendijk in Alblasserdam ontwikkeld. Ervaring leert dat er in glasvezelland veel kaf onder het koren is, met als gevolg slecht werkende netwerken met risico’s op claims en schade. Informatie over CIAG: www.ciag.nl

6. Degelijke leveringsvoorwaarden

De ontwikkelaar heef ervaring met dergelijke infrastructuur. En heeft gegarandeerde leveringsvoorwaarden.

7. 7 dagen, 24 uur service en een volledig open netwerk.

Als het netwerk er eenmaal ligt, moet er een signaal op komen. Compagnie de Copenvezel heeft met Proserve een contract met garanties bij storing. Als aangeslotene kunt u zelf kiezen voor een provider. Omdat Proserve bij het zogenaamde intelligente deel aanlegt, is dat een voor de hand liggende keuze, maar geen verplichting. Ieder bedrijf gaat zelf een contract aan met Proserve. Informatie over Proserve: www.proserve.nl

Zowel Proserve als CIAG hebben alle licenties en zijn door Eurofiber en KPN gelegaliseerd om de glasvezel uit te rollen. Zonder die legalisatie lopen bedrijven onaanvaardbare risico’s. Deze bedrijven investeren veel in het bijhouden van de alle ontwikkelingen op dit gebied.

8. Vrijheid in keuze van provider.

Er zijn leden die al glasvezel hebben of die aan een andere provider de voorkeur geven. Dit is geen probleem. Iedere provider kan het intelligente deel voor ‘zijn’ bedrijf in het POP station inbouwen.

9. 99,8% gegarandeerd beschikbaar, Service Level Agreement (SLA)

De leden krijgen een contract van Proserve met gegarandeerd 99,8 % beschikbaarheid van de glasvezel. Zo staan de leden juridisch sterk en tegenover een financieel sterke partij.

10. Het netwerk is waardevast en moet overdraagbaar zijn.

Netwerken die ingegraven zijn op openbaar terrein, worden wettelijk (2006) gezien als vastgoed en zijn dus overdraagbaar. Netwerken die door private grond of hallen lopen, zijn dat niet. Hoewel het niet de bedoeling is, kan het in de toekomst voordelig of beter zijn om het netwerk over te dragen. Dit netwerk voldoet aan de zwaarste eisen en is dus een waardevol bezit voor de bedrijven op de Copen.

11. Bestuurbaar door vrijwilligers: Stichting Compagnie de Copenvezel.

Omdat het netwerk als vastgoed geld waard wordt, laten we het netwerk door een stichting beheren: Stichting Compagnie de Copenvezel. Deze Stichting moet alleen het geleende geld terugbetalen en daarna beheert de Stichting een netwerk en kost het de leden weinig of niks. Alleen als dat in de toekomst noodzakelijk is en/of de leden van de Copen vinden dat hun service beter ondergebracht kan worden bij een ‘grote’ provider, wordt het netwerk verkocht. De opbrengst wordt dan statutair ondergebracht in een stichting die het bedrijventerrein ondersteunt, onderhoudt of verfraait. Het is dus statutair geregeld, dat niemand er persoonlijk beter van kan worden. Omdat hier veel geld mee gemoeid kan zijn, is dit de verstandigste keuze.

Een andere optie die is onderzocht, is beheer door Vereniging de Copen zelf. Maar bij een vereniging kan een vertrekkend lid bijvoorbeeld aanspraak maken op verrekening of uittreedgeld, met mogelijke conflicten tot gevolg. Omdat het in stand houden van een netwerk een commerciële activiteit is, biedt een vereniging geen juridische bescherming. Uit jurisprudentie blijkt dat de vereniging dan automatisch wordt behandeld als een VOF (het is wel een vereniging maar handelt er niet naar). In dat geval is ieder lid bij schade persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk.

Het bestuur van Stichting Compagnie de Copenvezel wordt gevormd door drie leden, waarvan er een in het bestuur van de Vereniging de Copen is benoemd.

12. Transparant voor de leden.

Ieder lid betaalt evenveel voor aansluiting op het netwerk. Solidariteit is de basis. Na het afbetalen van de aanleg- en aansluitingskosten, betaalt ieder bedrijf alleen nog de persoonlijke aansluiting, de zogenaamde belichting. Er komt dan geen of nauwelijks meer een rekening van de Vereniging de Copen voor gebruik van de glasvezel. Wat het bedrijf heeft geïnvesteerd in het netwerk, komt ten goede aan het eigen onroerend goed of, bij huur, in de overdraagbaarheid.

13. Verhuizen binnen de Copen

Wanneer een bedrijf eenmaal aangesloten is, kan dat bedrijf binnen de Copen zonder extra aansluitkosten verhuizen naar elk ander pand. De verworven en betaalde rechten blijven dan behouden.

14. Concurrerende prijs.

Dit netwerk is vergelijkbaar met wat er in de omgeving ligt of komt te liggen en heeft een concurrerende prijsstelling.

15. Financiering door middel van crowdfunding

Een aantal leden van Vereniging de Copen heeft geld geïnvesteerd om de glasvezel te financieren. Dit geld krijgen zij met rente terugbetaald. Daarmee is de glasvezel op De Copen een vorm van crowdfunding, waarbij investerende leden snel internet mogelijk maken voor alle leden.

Samenvattend overzicht

Kijk voor een samenvattend overzicht op: www.decopenvezel.nl
Door op de pijltjes te klikken doorloop je de verschillende onderdelen van de presentatie.
De Copen
Contactgegevens
Telefoon0348 550735
E-mailinfo@decopen.nl
Adres 2e Industrieweg 17
3411 ME Lopik