Vragen m.b.t. Compagnie de Copenvezel

Doel van Stichting Compagnie de Copenvezel
De Stichting heeft tot doel om snel internet bereikbaar maken voor alle ondernemers op De Copen, waar ze ook zitten en hoe groot hun bedrijf ook is.

Waarom een stichting voor de Copenvezel?

Onze inschatting is dat het leidingsysteem veel geld waard is. Als er veel geld in een vereniging zit, is de kans groot dat er problemen ontstaan, bijvoorbeeld als een bedrijf vertrekt van De Copen. Moet je die uitkopen? En voor hoeveel dan? Wat voor verdeelsleutel hanteer je? Een ingewikkeld verhaal. Daardoor is de kans op malversatie groter dan in een stichting.

Relatie tussen Stichting en Bedrijvenvereniging De Copen

De stichting is met handen en voeten gebonden aan bedrijvenvereniging De Copen en kan niets anders doen dan het kapitaal (het onroerend goed) beheren. Als het leidingsysteem ooit verkocht wordt of op een andere manier geld oplevert, staat statutair vast dat Compagnie de Copenvezel een ANBI status krijgt en dat het geld altijd aangewend moet worden op De Copen. Dat geldt voor ALLE bewoners op De Copen. Er kan dus niemand persoonlijk aanspraak maken op het geld en de continuïteit is gewaarborgd. De Statuten van de stichting zijn openbaar voor iedereen.

Wie vormen het bestuur?

Het bestuur bestaat bij oprichting uit Piet van den Berg, Jim Overbeek en René Straver. In principe kan iedereen zitting nemen in het bestuur. Wel is een voorwaarde, dat er altijd iemand van het bestuur van De Copen in het stichtingsbestuur zit.

Adres stichting

Stichting Compagnie de Copenvezel is nu nog gevestigd op het privé adres van Jim Overbeek, omdat de stichting een huisadres moet hebben.

Financiering van de exploitatie van de Copenvezel

In de ledenvergadering van De Copen is gezegd dat iedereen, die dat wil, als financier mee kan doen, crowd funding dus. Iedereen die zich aan wil sluiten en een duit in het zakje wil doen door een lening of een deel van de lening te verstrekken is welkom. De geldverstrekkers blijven te allen tijde anoniem en zullen als nummer in de calculaties worden genoemd. De rente van het geleende geld is 5%. Op jaarbasis krijgen de financiers aflossing en 5%. Degene die geld lenen hebben geen enkele vorm van zeggenschap over de stichting.

In de stichting zijn op dit moment (24 juli 2014)nog geen kosten gemaakt.
We kunnen wel een prognose maken op basis van veronderstelling met een openingsbalans.

Exploitatie en beheer

Als de infrastructuur betaald is, is de stichting eigenlijk alleen nog beheerder van het onroerend goed, de buis met de glasvezel zelf. Verdere exploitatie ligt bij De Copen. Zowel van het beheer van het onroerend goed als van de exploitatie van de glasvezel zal op ieder moment, maar in ieder geval jaarlijks, verantwoording moeten worden afgelegd. De Copen is de enige afnemer van de Copenvezel, alle ondernemers zullen dus alert moeten zijn dat de kwaliteit van de bestuurders.

Waarom een afstandsverklaring tekenen als een bedrijf niet meedoet?

Dit is puur formeel, zodat duidelijk is wie wel of niet meedoet en er niet achteraf discussies over ontstaan.
De Copen
Contactgegevens
Telefoon0348 550735
E-mailinfo@decopen.nl
Adres 2e Industrieweg 17
3411 ME Lopik