Huishoudelijk Reglement De Copen

Tijdens de ALV is besloten een Huishoudelijk Reglement op te stellen en aan de leden ter goedkeuring toe te sturen. Hierin staat een aantal regels die ondernemers en gebruikers van De Copen en gemeente met elkaar afspreken met betrekking tot:
- Doelstelling bedrijvenvereniging De Copen
- Uitstraling De Copen
- Bebouwing en opslag van goederen
- Toegankelijkheid en bereikbaarheid
- Parkeren
- Handhaving
Wij verzoeken alle ondernemers dit Concept_Huishoudelijk_Reglement_De_Copen_dec_2016.pdf goed te lezen en eventuele suggesties voor aanpassingen vóór 15 januari 2017 door te geven. Daarna maakt het bestuur het Huishoudelijk Reglement definitief.
De Copen
Contactgegevens
Telefoon0348 550735
E-mailinfo@decopen.nl
Adres 2e Industrieweg 17
3411 ME Lopik