Stand van zaken aanleg glasvezel

Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering hebben wij de leden van bedrijvenvereniging De Copen geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de aanleg van glasvezel. Zoals daar uiteengezet heeft het bestuur getracht uitvoering daarvan via vraagbundeling op te starten. Maar bij nader inzien achten wij het toch beter om een totale uitrol van glasvezel te realiseren.

Niet eenvoudig

Deze aanpak is nog niet zo eenvoudig, maar zeker naar de toekomst toe wel het meest bedrijfszeker. Wij zijn gelukkig al aardig op weg. Voor de revitalisering van het terrein heeft het bestuur al aangedrongen om mantelbuizen in te laten graven. Dat is, zoals u allemaal hebt kunnen constateren, door de firma Schep voor rekening van de vereniging gerealiseerd.

Mantelbuis

Een mantelbuis is echter niet meer dan een holle buis die in de straat ligt. Als we glasvezel willen hoeft de straat niet meer open, en dat is wel zo comfortabel. Maak echter niet de denkfout om glasvezel te vergelijken met een waterleiding of elektriciteit.
Het komt er op aan dat we een glasvezelkabel in de mantelbuis krijgen, en dat die glasvezel aangesloten wordt op het centrale netwerk en bij u in uw bedrijfspand, en wel tegen een acceptabele prijs.

Aansluiting in het pand

Zoals al gemeld willen wij ieder pand aansluiten op glasvezel. Tenminste als u dat wil. Dat houdt in dat de glasvezel wel binnen ligt maar nog geen aansluiting op het netwerk heeft. Wilt u aansluiting dan betaalt u de aansluitkosten die ergens rond de duizend euro zal gaan liggen. Op dat moment niet meer dan een administratieve procedure dus. En wees gerust: illegaal aftappen, net als bij elektriciteit is volstrekt onmogelijk !

Fiber to the office

Waarom geen vraagbundeling maar wel ‘fiber to the office’ ? Twee jaar geleden hebben we gevraagd of er belangstelling was voor glasvezel. Toen hadden we twee reacties. Nu hebben we er 30 die glasvezel willen. Dat zegt veel over de behoefte aan glasvezel !
Als bestuur van de Copen is onze doelstelling om het onroerend goed op waarde te houden met een goede infrastructuur. Dat heeft niet alleen met stenen en lantaarnpalen te maken, maar ook met eigentijdse kabels en leidingen onder de grond. Glasvezel aansluiting die panklaar is voor ieder bedrijfsgebouw, met optie voor aansluiting, is een enorme waardecreatie. De Copen loopt dan opnieuw in de voorhoede: voor zover ons bekend is er nog geen industrieterrein in Nederland met ‘fiber to the office’.

Veel werk

Het bestuur heeft zich wel een berg huiswerk op de hals gehaald. Maar wij vinden dat de moeite waard.
Er zijn nog wel wat hobbels te nemen. Beheer, onderhoud en eigendom van de ringleiding willen wij formeel met u allen regelen. Dit gaat dan ook om serieus geld.

Er wordt hard gewerkt, maar dat alles kost wel de nodige tijd. Nadat de formaliteiten zijn afgehandeld en u allemaal uw zegje erover gedaan hebt is het een kwestie van enkele maanden. Als u meer wil weten, of liever nog: mee wil denken met dit traject geef dan een seintje. U bent meer dan welkom.

Tot zover de voorlopige update over de glasvezel.
De Copen
Contactgegevens
Telefoon0348 550735
E-mailinfo@decopen.nl
Adres 2e Industrieweg 17
3411 ME Lopik