Regionale samenwerking

Meer en meer wordt de regionale samenhang tussen bedrijventerreinen in Lopik, Montfoort en Oudewater zichtbaar. Niet alleen is er sprake van grensoverschrijdend beleid, denk maar eens aan de plannen met betrekking tot de ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen. Maar ook in de uitwisseling van ervaringen met betrekking tot revitalisering, bestemmingsplannen en technische infrastructurele voorzieningen zoals de aanleg van glasvezel valt veel te leren van elkaar. Geleidelijk voltrekt zich dan ook een gestructureerde afstemming, waarbij de besturen van de bedrijvenverenigingen elkaar periodiek ontmoeten.

Bijeenkomst

Zo ook op donderdag 19 maart jongstleden, toen in een lunchbijeenkomst in Oudewater René Straver ( De Copen), Wilfried van Polanen (OVL), Wim van den Pol (BIJ, Montfoort) en Piet Six (BVO, Oudewater) met elkaar de actualiteit met betrekking tot de regionale economische ontwikkelingen bespraken. Ook aanwezig Peter Ewalts, accountmanager van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland en Gert Koffeman, parkmanagement.
Naast de eerdergenoemde thema’s kwam ter tafel de vraag hoe in te spelen op de komende gemeenteraadsverkiezingen. In samenspraak met de Kamer van Koophandel wordt actie ondernomen om de belangen van de regionale ondernemers tijdig aan de politieke partijen in de regio kenbaar te maken. Ook zal een forumavond worden voorbereid waarin de besturen van de samenwerkende bedrijvenverenigingen hun gedachten rechtstreeks met de politieke ambtsdragers in de drie gemeenten kunnen uitwisselen.

Vastgesteld kon worden dat de bijeenkomst zinvol en voor herhaling vatbaar was. En niet alleen voor de bestuurders: afgesproken werd dat meer aandacht zal worden besteed aan het uitwisselen van kontakten tussen de ondernemers in de drie gemeenten. Daarvoor zullen netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd, zodat ook individuele ondernemers op een informele manier nader kennis met elkaar kunnen maken.
De Copen
Contactgegevens
Telefoon0348 550735
E-mailinfo@decopen.nl
Adres 2e Industrieweg 17
3411 ME Lopik